شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

منطق و احتمال

کلمات کلیدی :

 

 

استادی از شاگردان خود پرسید: دو مرد پیش من می آیند. یکی تمیز و دیگری کثیف من به آن ها پیشنهاد می کنم حمام کنند. شما فکر می کنید،کدام یک این کار را انجام دهند؟ شاگردان جواب دادند: خوب مسلما کثیفه! استاد گفت: نه، تمیزه. چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیفه قدر آن را نمی داند. پس چه کسی حمام می کند؟ حالا شاگردان می گویند: تمیزه! استاد جواب داد: نه، کثیفه، چون او به حمام احتیاج دارد. باز پرسید: خوب ، پس کدامیک از مهمانان من حمام می کنند؟ یک بار دیگر شاگردها گفتند: کثیفه! استاد گفت: اما نه، البته که هر دو! تمیزه به حمام عادت دارد و کثیفه به حمام احتیاج دارد. خوب بالاخره کی حمام می گیرد؟


بچه ها با سر درگمی جواب دادند: هر دو! استاد این بار توضیح می دهد: نه، هیچ کدام! چون کثیفه به حمام عادت نداره و تمیزه هم نیازی به حمام کردن نداره! شاگردان با اعتراض گفتند: بله درسته، ولی ما چطور می توانیم تشخیص دهیم؟ هر بار شما یک چیزی را می گویید و هر دفعه هم پاسخ به نظر منطقی است. استاد در پاسخ گفت: خودتان میگویید به نظر منطقی است، یک گنجشک را هم اگر رنگ کنید به نظر میرسد که یک قناری است ! این ها که شماها گفتید همگی به نظر منطقی هستند ولی در حقیقت این ها تنها احتمالاتی هستند که شما ها نسبت به یک موضوع بیان کرده اید و ممکن است روی دهند یا ندهند و این دیگر بسته به آن افراد دارد که خودشان بخواهند به حمام بروند یا نه! نکته ای که من در این کلاس درس میخواهم به شما بیاموزم این است که: هر احتمالی ممکن است منطقی باشد ولی هیچ منطقی احتمال نیست؟!