شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

جرج برناردشاو : انتقاد

کلمات کلیدی :

 

روزی مردی داخل چاله ای افتاد و بسیار دردش آمد. یک روحانی او را دید و گفت: حتما گناهی انجام داده ای. یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک را اندازه گرفت. روزنامه نگاری در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد. یک یوگیست به او گفت: این چاله و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند در واقعیت وجود ندارند. پزشکی برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت و پرستاری کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد.


یک  روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاله کرده بودند را پیدا کند! یک تقویت کننده  فکر او را نصیحت کرد که: خواستن توانستن است. فرد خوشبینی به او گفت: ممکن بود یکی از پاهایت را بشکنی. سپس فرد بیسوادی گذشت و دست او را گرفت و از چاله بیرونش آورد. آنکه می تواند، انجام می دهد و آنکه نمی تواند، انتقاد می کند.