شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دلقک !

کلمات کلیدی :

 

روزی فردی نزد روانپزشک می رود و می گوید: آقای دکتر من دلم خیلی گرفته، همیشه حس غریبی سراپای وجودم را فرا می گیرد. در تنهایی خودم می گریم. بغض راه گلویم را می بندد. خودم را بدبخت ترین آدم دنیا می دانم و ...  دکتر می گوید: شما باید با آدمهای شاد بیشتر همنشین شوید و به خودت شادی را تلقین کنی و  ... آن فرد می رود، هفته ی بعد دوباره نزد دکتر می آید و می گوید: آقای دکتر هیچ تاثیری نداشت. دکتر چند کتاب داستان و لطیفه به او معرفی می کند و می گوید: اینها را بخوان امیدوارم تاثیر گذار باشد.


بعد از یک هفته می آید پیش دکتر و می گوید: آقای دکتر هیچ تاثیری نداشت. دکتر به فکر فرو می رود و می گوید: راستی سیرکی تازه به این شهر آمده است دلقک خیلی با مزه ای هم در آن هست. توصیه می کنم حتما این دلقک را ببینی. چشمان ان فرد در اشک فرو می رود و با صدایی لرزان می گوید: آقای دکتر من همان دلقکم!