شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

زاییدن دیگ!

کلمات کلیدی :

 

روزی ملا نصرالدین دیگی از همسایه خود قرض کرد. فردای آن روز دیگچه‌ای توی آن گذاشت و به همسایه پس داد. همسایه پرسید: این دیگچه از کجا آمده؟ ملا نصرالدین گفت:‌ دیگ شما آبستن بود! دیشب زایید! این هم بچه آن است! همسایه با خوشحالی دیگ را گرفت و رفت.


چند روز بعد ملا نصرالدین دوباره همان دیگ را از همسایه قرض کرد. مدتی گذشت و از دیگ خبری نشد. همسایه به خانه نصرالدین آمد و سراغ دیگ را گرفت. ملا نصرالدین گفت: سر شما سلامت، دیگ مرحوم شد. همسایه گفت: آخر مگر ممکن است دیگ هم بمیرد؟ ملا نصرالدین گفت: چه طور دیگ می‌تواند بزاید، اما نمی‌تواند بمیرد. دیگی که می‌زاید، ممکن است سر زا برود!