شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

فریده حسن زاده : چرا تو را به دنیا آوردم!

کلمات کلیدی :

 

زیرا سال‌ها جنگ بود ومن نیازمند عشق بودم، برای  چشیدن ِطعم  آرامش. زیرا بالای سی سال داشتم و می ترسیدم از پژمردن، پیش از شکفتن و غنچه دادن. زیرا طلاق واژه ایست تنها برای مرد و زن، نه برای مادر و فرزند. زیرا تو هرگز نمی‌توانی بگویی: مادر سابق من، حتی وقتی جنازه‌ام را تشییع می کنی. و هیج چیز، هیچ چیز در این دنیا نمی تواند میان مادر و فرزند جدایی افکند. نفرت یا مرگ حتی. و تو بیزاری از من زیرا تو را به دنیا آورد ه ام تنها به خاطر ِ ترسم از تنها ماندن، و هرگز مرا نخواهی بخشید، تا  زمانی که خود فرزندی به دنیا آوری، ناتوان از تاب آوردن خاکستر سوزان رویاها و آرزوهای دور و درازت!