شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

گرنویل کلینرر

کلمات کلیدی :

 

 

 در حقیقت به دلایل گوناگون از جمله وفاداری زوج‌ها به هم در میانشان و یا داشتن ظاهری زیبا و باوقار، پرندگان در داستان‌ ها و افسانه‌ های سراسر زمین جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند اما همیشه در داستانها این طور نیست. پیرمرد به طرف استخر رفت، تکه نانی از جیب کت خود درآورد و آن را ریز ریز کرد، تا جایی که می توانست آن را دور تر از خود روی آب ریخت. غازها جمع شدند و سر تکه های نان به جان هم افتادند. اما قو اعتنایی نکرد، گویی غذا را ندیده است و انگار غذا خوردن با دیگر پرندگان را کسر شان خود می دانست.


میلیونر گفت: زندگی مردم عادی مانند زندگی این غازهاست. حواس آدمهای عادی را هر روز دوستان، فامیل و حتی خودشان پرت می کنند و تا حواسشان پرت می شود فراموشی سراغشان می آید. یادشان می رود که هدفی دارند. امروز این را میخواهند و فردا چیز دیگر را. دنبال کارهای ریز و بازیهای خرد که سر راهشان ریخته می روند. اما آدم های فوق العاده، انسانهای آگاهی می باشند مثل آن قو که نماد فرزانگی است، تمرکز دارند، قرص و محکم مستقرند و چیزی نمیتواند حواسشان را پرت کند!