شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

داستان گل یا پوچ

کلمات کلیدی :

 

 

گل یا پوچ؟! دستت را باز نکن! حسم را تباه مکن! بگذار فقط تصور کنم که در دستانت برایم کمی عشق، دوست داشتن، محبت پنهان کرده ای!


کسی که بچه‌های خود را دوست دارد،‌ نیازی به تربیت کردن آنها ندارد. بزرگ‌سال به اعمال و کودک به عشق توجه دارد. وقتی بچه‌ها کوچک هستند،‌ باید به آنها کمک کنیم که ریشه دهند اما وقتی بزرگ شدند باید به آنها بال و پر دهیم. لائوتسه فیلسوف چینی معتقد است؛ انسان زمانی که به دنیا می‌آید، نرم و منعطف و زمانی که از دنیا می‌رود، خشک و سخت است. گیاهان و درختان هنگام رشد هم منعطف و لطیف و زمان نابودی، سخت، خشک و محکم هستند. بنابراین سختی و خشکی ویژگی‌‏های مرگ و لطافت و انعطاف ویژگی‏‌های زندگی هستند.