شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مایکل برناردبکویت : ما و جهان هستی

کلمات کلیدی :

 

 

طبق آیات کتاب مقدس می توانیم بگوییم ما تصویر خدا هستیم و شبیه به او. می توانیم بگوییم، ما راه دیگری هستیم که جهان هستی از طریق ما به توانایی های خودش پی می برد. می توانیم بگوییم، ما سرزمینی بیکران از امکان های کشف نشده هستیم. همه اینها حقیقت و درست هستند!