شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

چینی ها می گویند : آینده نگر باش!

کلمات کلیدی :

 

 

در یک روز بهاری سرد و مرطوب، حلزونی از درخت گیلاسی بالا میرفت. پرندگانی که روی درخت مجاور نشسته بودند، او را به استهزا گرفتند. یکی از آنها با صدای بلند گفت: آهای، هالوی زبان بسته، کجا می روی؟ دیگری جیغ زد: ببینم، چرا از اون درخت بالا می روی؟ و بعد همه پرندگان در حالی که توی حرف هم می دویدند یک صدا گفتند: روی اون درخت خبری از گیلاس نیست.


 

حلزون به آرامی پاسخ داد: زمانی که به اون بالا برسم، چندتایی گیلاس پیدا خواهد شد! آنتونی رابینز میگوید: زمان طراحی بیست سال آینده، اکنون است نه بیست سال بعد. اگر اکنون عمل نکنید بیست سال بعد خواهید گفت: کاش این کار را می کردم!