شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ارنست میلر همینگوی

کلمات کلیدی :

 

مادرش هنگامی که در بیمارستان صلیب سرخ میلان بستری بود، نامه ای برایش فرستاده بود، نوشته بود: ... خرسندم که می شنوم پسرم از هر نظر بزرگ شده ... خداوند یار تو باشد. عزیزم، چه افتخاری دارد که آدم مادر قهرمان باشد!


همینگوی نتوانسته بود در پاسخ مادر از درد و وحشت برایش بنویسد، نتوانسته بود از شب های بی خوابی بنویسد که می ترسید نکند پایش را از دست بدهد! نتوانسته بود از جرعه های براندی ای بنویسد که برای غلبه بر دلهره گه گاه می نوشید و با خود گفته بود که نه، او قهرمان نیست! هیچ جنگی قهرمان پرورش نمی دهد. جنگ برنده ندارد!