شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

چارلز فیلمور: همه چیز در ضمیر توست

کلمات کلیدی :

 تنها و یگانه واقعیت موجود، ذهن بیکران الهی است

همه ما یک چیز هستیم. همه ما به هم متصل هستیم و همه ما جزئی از یک میدان وسیع انرژی یا یک ذهن اعظم، یک ضمیر و سرشت واحد یا یک منشأ آفرینش هستیم. اکنون می فهمی چرا افکار بد و منفی ات درباره دیگران به خودت بر می گردد و فقط به خودت ضرر می زند!


اگر در مورد همه احساسات منفی که وجود دارند فکر کنی، می بینی همه آنها ناشی از ترس هستند. همه آنها از تفکر تفکیکی و جدا دیدن خودت از بقیه ناشی می شوند. به زندگی به عنوان یک مسابقه نگاه کردن نمونه ای از جدا نگری و منفرد گرایی است. به مسابقه فکرکردن نشان دهنده وجود ذهنیتی است که به نوعی احساس کمبود می کند. بنابراین برای به دست آوردن مقام مجبور هستی رقابت کنی و بجنگی.

در حقیقت اگر رقابت کنی، هیچ وقت نمی توانی برنده شوی، حتی وقتی که فکر می کنی برده ای! وقتی رقابت می کنی آدم ها و شرایط زیادی را جذب می کنی که در هر قدم از زندگی ات با تو مسابقه می دهند و در نهایت تو خواهی باخت! همه ما یکی هستیم، بنابراین وقتی رقابت می کنی، در واقع بر علیه خودت مسابقه می دهی! تو باید فکر رقابت را از سرت خارج کنی و ذهنی خلاق و نو آور داشته باشی! فقط روی رویاهای خودت و تجسم های ذهنی خودت تمرکز کن و همه رقابت ها را از معادلات ذهنی ات بیرون بریز.