شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

تذکره الاولیا : علت پاکیزه نگه داشتن نام خداوند

کلمات کلیدی :

 

شخصی روزی کاغذی یافت بر آن نوشته بود، «بسم الله الرحمن الرحیم» عطری خرید و آن کاغذ را معطر کرد و به احترام،آن کاغذ را در خانه نهاد. بزرگی،آن شب در خواب دید که گفتند: او را بگویید، نام ما را خوشبو کردی، ما هم نام تو را خوشبو کردیم، نام ما را بزرگ داشتی، ما هم نام تو را بزرگ داشتیم؛ نام ما را پاکیزه ساختی ما هم نام تو را پاک ساختیم؛ به عزتم سوگند، یقیناً نام تو را در دنیا و آخرت نیکو گردانیم.