شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

یک فن از فنون زندگی

کلمات کلیدی :

 

کودک ده ساله ای که دست چپ او در یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود، قبل از حادثه علاقه فراوانی به جودو داشت اما پدر به خاطر ترس از آسیب بدنی کودک، اجازه نمی داد به چنین ورزشی بپردازد. اما پس از حادثه، پدر خواست با برآورده کردن آرزوی پسرش، او را به زندگی امیدوار کند، برای همین برای تعلیم فنون رزمی جودو کودک را به یک استاد سپرد. پدر  اصرار داشت؛ استاد از فرزندش یک قهرمان جودو بسازد. در کمال ناباوری پدر، استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سال بعد می تواند فرزندش را در مقام قهرمانی کل باشگاه ها ببیند!


در طول شش ماه استاد فقط روی بدنسازی کودک کار کرد و در عرض این شش ماه حتی یک فن جودو را به او تعلیم نداد. بعد از 6 ماه خبر رسید که یک ماه بعد مسابقات محلی در شهر برگزار می شود. استاد به کودک ده ساله فقط یک فن آموزش داد و تا زمان برگزاری مسابقات فقط روی آن تک فن کار کرد. سرانجام مسابقات انجام شد و کودک توانست در میان اعجاب همگان با آن تک فن همه حریفان خود را شکست دهد!

سه ماه بعد کودک توانست در مسابقات بین باشگاه ها نیز با استفاده از همان تک فن برنده شود و سال بعد نیز در مسابقات کشوری، آن کودک یک دست موفق شد تمام حریفان را زمین بزند و به عنوان قهرمان سراسری کشور چین انتخاب گردد. وقتی مسابقات به پایان رسید، در راه بازگشت به منزل، کودک از استاد راز پیروزی اش را پرسید. استاد گفت: دلیل پیروزی تو این بود که اولاً به همان یک فن به خوبی مسلط بودی، ثانیاً تنها امید تو همان یک فن بود و سوم اینکه راه شناخته شده مقابله با این فن، گرفتن دست چپ حریف است که تو چنین دستی نداری.