شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

یوهان ولفگانگ گوته

کلمات کلیدی :

 

اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند، اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند، اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد،اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند، اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد، اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان‌هاست، اما اگر «عزت نفس نداری» هیچ نداری.


گوته به شدت متاثر از حافظ بود و برای او ارزش و احترام بسیار قائل بود. اوج این تاثیر پذیری در آثار دیوان شرقی و غربی دیده میشود. گفته‌ها و پندارها، اندیشه‌ها، شخصیت و نام حافظ در سراسر این دیوان مشاهده می‌گردد. این کتاب مشتمل بر 12 گفتار به نام های نواگر نامه، حافظ نامه، مهر نامه، ساقی نامه، زلیخا نامه، پارسی نامه، تیمور نامه، اندیشه نامه، تفکیر نامه، رنج نامه، زبانزد نامه و پردیس نامه است. گوته در سالهای آخر عمر مدتی هیچ اثر فاخری از خود به جای نگذاشت و به قول نیچه: چند سال اضافی! با هشتاد و دو سال عمر، زیادی زیست! در سال‌ های پایانی عمرش، آفرینش هنری نداشت. ولی یکی دو سال از همان «سال‌های زیادی» را با قرن‌ ها طول عمر مردمان مدرن، با سرافرازی مبادله می‌کنم.

حافظ را دست کم نگیرید!