شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ماهیگیر

کلمات کلیدی :

  

 

مرد ماهیگیر هر بار که ماهی بزرگی می گرفت آنرا به دریا پرت می کرد. چرا؟! چون ماهیتابه اش کوچک بود!


گاهی ما نیز همانند همان مرد شانس های بزرگ رویاهای بزرگ و فرصت های بزرگی را که خداوند به ما ارزانی می دارد را قبول نمی کنیم. چون ایمانمان کم است .خداوند هیچگاه چیزی را که شایسته آن نباشی به تو نمی دهد. این بدان معناست که با اعتماد به نفس کامل از آنچه خداوند بر سر راهت قرار می دهد استفاده کنی ، هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست.