شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دوست داشتن دلیل نمی‌خواهد!

کلمات کلیدی :

 

کوچک باش و عاشق که عشق می‌داند آئین بزرگ کردنت را. بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی. فرقى نمی‌کند گودال آب کوچکى باشى یا دریاى بیکران، زلال و پاک که باشى تصویر آسمان در توست، چرا که مردم آنچه را که گفته‌ای فراموش خواهند کرد. حتی آنچه را که انجام داده‌ای به فراموشی خواهند سپرد، اما هرگز از یاد نخواهند برد که باعث شده‌اید احساسی نسبت به خود داشته باشند! دوست داشتن دلیل نمی‌خواهد ولی نمی‌دانم چرا خیلی‌ها و حتی خیلی‌های دیگر می‌گویند این روز‌ها دوست داشتن دلیل می‌خواهد و پشت یک سلام و لبخندی ساده دنبال یک سلام و لبخندی پیچیده و دنبال گودالی از تعفن می‌گردند!