شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مدرسه حیوانات

کلمات کلیدی :

 

خرگوش اصرار داشت دویدن جزء برنامه درسی باشد. پرنده معتقد بود باید پرواز نیز گنجانده شود، ماهی هم به آموزش شنا معتقد بود و سنجاب اصرار داشت که بالا رفتن از درخت نیز باید در زمره آموزش‌های مدرسه قرار گیرد . شورای مدرسه با رعایت همه پیشنهادات، دفترچه راهنمای تحصیلی مدرسه را تهیه نمود و بعد قرار شد همه حیوانات درس‌ها را یاد گیرند.


خرگوش در دویدن نمره بیست گرفت، اما بالا رفتن از درخت برایش دشوار بود مرتب از پشت به زمین می‌خورد و در اثر یکی از این سقوط‌ها سرش آسیب دید و قدرت دویدن را هم از دست داد، به جای نمره بیست، نمره ده می‌گرفت، در بالا رفتن از درخت هم نمره اش از حد صفر بالاتر ن‌رفت. پرنده در درس پرواز نمره اش عالی بود اما نوبت به دویدن روی زمین که می‌رسید نمره خوبی نمی‌گرفت . صعود عمودی از تنه و شاخه و برگ درختها هم برایش سخت بود جالب اینجاست که تنها مارماهی کند ذهن و عقب افتاده می‌توانست درس‌های مدرسه را تا حدودی انجام دهد و با نمره ضعیف بالا رود اما مسئولان مدرسه از این خوشحال بودند که همه دانش آموزان همه دروس را می‌خوانند. 

 الگویی مشخص بر کسی تحمیل نکنید! ماشین می‌خواهید یا موجود زنده! توانایی های افراد متفاوت می باشد. خداوند حقیقت هر فردی را منحصر به فرد می‌آفریند.