شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

گستاخی یا مهربانی

کلمات کلیدی :


این که این داستان از کجا آغاز می شود را خیلی از والدین نمی توانند پاسخ روشنی بدهند. بسیاری بر این گمان هستند که این گونه رفتارها را در ابتدا نوعی شیرین زبانی می دانستند، اما بتدریج متوجه رفتارهای دور از ادب کودک می شوند. نقش والدین در کنترل و یا ایجاد این گونه رفتارها بسیار پررنگ می باشد.


در حقیقت یک دلیل علمی و محکم وجود دارد مبنی بر این که بداخلاقی ها، عصبانیت ها، طغیان های احساسی و داد و فریادهای خشمگینانه را نمی توان جزو ذات فرد به حساب آورد بلکه چنین خصوصیات اخلاقی می تواند بخشی از شخصیت گروهی باشد که همزمان با ورود به دوره ی نوجوانی، این خصوصیات بیشتر در او مشاهده می شود.

بنابراین اگر فرزند شما قبل از دوران نوجوانی، شخصی عصبی و بداخلاق است، این احتمال وجود دارد که در سنین نوجوانی چنین خصوصیات زشت اخلاقی در او به شکل حادتری مشاهده شود. در غیر این صورت الزاماً این رفتار زننده در او رشد نخواهد کرد.

بیان حرف رکیک برای خیلی از ما آسان است مثل آب خوردن و برای خیلی دیگر بسیار سخت. در هر صورت گستاخ بودن آسان است. به تلاش نیازی نیست، نشانه ضعف و ناامنی است و مهربانی بیانگر تأدیب نفس و عزت نفسی عظیم. مهربان بودن در هنگام برخورد با افراد گستاخ آسان نیست. مهربانی خصیصه کسی است که کارهای فکری مثبت زیادی انجام داده و به بینش عمیقی از خود فهمی و عقل دست یافته است. پس مهربانی نشانه ی قدرت است نه ضعف.

برای شاد بودن ریا جایز نیست، واجب است! هر صبح را با امید آغاز کنید. شادی و تحرک دوغلوهای دوست داشتنی اند. با خودتان رو راست باشید. صادق نبودن با خود آسیب رسان است. نقاط ضعف خود را بپذیرید. هرکس دارای نقصی است به جای یاس و ناامیدی، انتقاد پذیر باشید و بر ضعف خود غلبه و دنبال راهکار باشید.