شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کنت کیت : سلوک خردمندانه

کلمات کلیدی :

  

 

مردم اغلب غیر منطقی، خود محور و متعصب هستند. در هر حال آنها را ببخش. اگر مهربان باشی، مردم تو را متهم می کنند که پشت این مهربانی ها هدف های خودخواهانه پنهان شده است. در هر حال مهربان باش. اگر موفق شوی، دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست خواهی آورد. در هر حال موفق شو. اگر صادق و صریح باشی، ممکن است تو را فریب دهند. در هر حال صادق و صریح باش.


در حقیقت چیزی را که برای ساختنش سالها تلاش کرده ای، می توانند در یک شب نابود کنند. در هر حال تو بساز. اگر آرامش و خوشبختی را بیابی مورد حسد واقع می شوی. در هر حال به دنبال خوشبختی باش. کارِ امروز خوب تو را اغلب افراد، فردا فراموش می کنند. در هر حال تو کارِ خوبت را انجام بده. بهترین هایت را به دنیا بده و این ممکن است هرگز کافی نباشد. در هر حال تو بهترین هایت را به دنیا بده. می دونی، هر چی بوده بین تو و خداست. در هر حال هیچ کدام بین تو و آنها نبوده.