شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

عرفان نظرآهاری : آدم ها عاشق دل بستن اند

کلمات کلیدی :

 

 

هما در اسطوره‌های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه‌اش بر سر هرکس بیافتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید، به همین دلیل به مرغ سعادت معروف شده‌ است و در افسانه‌های ایران ققنوس در اساطیر یونان صاحب کرامت است. هما در ادبیات به عنوان نماد سعادت است و بر عکس جغد نماد شوم. اما داستان ...


جغدی روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود و زندگی را تماشا می کرد. آدمهایی را می دید که به سنگ و ستون، به در و دیوار دل می بندند! او می دانست که سنگ ها ترک می خورند، ستون ها فرو می ریزند، درها می شکنند و دیوارها خراب می شوند. بارها و بارها تاج های شکسته، غرورهای تکه پاره شده را لابلای خاکروبه های کاخ دنیا دیده بود. همیشه آوازهایی درباره دنیا و ناپایداری اش می خواند و فکر می کرد شاید پرده های ضخیم دل آدمها، با این آواز کمی بلرزد.

روزی کبوتری از آن حوالی عبور کرد، آواز جغد را شنید! گفت: بهتر است سکوت کنی و آواز نخوانی! آدمها آوازت را دوست ندارند. غمگین شان می کنی. دوستت ندارند. می گویند بدیمنی و بدشگون و جز خبر بد، چیزی نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخواند. سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت: آوازخوان کنگره های خاکی من! پس چرا دیگر آواز نمی خوانی؟ دل آسمانم گرفته است!

جغد گفت: خدایا ! آدمهایت مرا و آوازهایم را دوست ندارند. خدا گفت: آوازهای تو بوی دل کندن می دهد و آدمها عاشق دل بستن اند! دل بستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ! و آنکه می بیند و می اندیشد، به هیچ چیز دل نمی بندد! دل نبستن سخت ترین و قشنگ ترین کار دنیاست! اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم آن تلخ! جغد به خاطر خدا رفت روی کنگره های دنیا و خواند، گفت: آنکس که می فهمد، می داند که آواز من حقیقتی از پیغام های خداوند است.