شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

معرفت، اول ببخشید!

کلمات کلیدی :

 

 

شخصی کنار اجاق هیزمی نشسته بود و به اجاق می گفت: هر وقت کمی گرما به من دادی، من هم کمی هیزم به تو می دهم! رابرت کیوساکی می گوید: باید از چیزهایی که دارید سخاوتمندانه ببخشید، تا نیروهای برتر هم با شما سخاوتمندانه رفتار کنند.


در حقیقت شناخت هر چیزی به علم و معرفت است؛ علم و معرفت مثل نور است که خود، روشن است و هر چیزی را روشن می کند. معرفت شناختن شی است با تفکّر و تدبّر در آثار آن شی، و آن اخصِ از علم است؛ لذا می گویند فلانی به خدا معرفت دارد و نمی گویند به خدا علم دارد؛ چون شناخت خدا با تفکر در آثار اوست. و می گویند خدا به موجودات علم دارد و نمی گویند معرفت دارد؛ چرا که معرفت از علم قاصر است و در حاصل از معرفت به کار می رود.

فطرت، انسان را به سوی عالم ماوراء طبیعت و خدا سوق می دهد؛ چون حقیقت روح بر خلاف غریزه و طبیعت یک حقیقت غیرمادی و الهی است؛ لذا به سوی اصل خود گرایش دارد. و چون مسیر غرایز و طبایع با مسیر فطرت در دو جهت مخالف است لذا بسیاری از اوقات بین اینها تنازع پدید می آید.