شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

چهار ملک مقرب!

کلمات کلیدی :

 

ملائکة‌ از نظر حیات‌، علم‌ و قدرت‌ از همة ی‌ موجودات‌ عالم برترند و احاطه‌شان‌ بسیار گسترده‌ است‌، در فلاسفه‌ به‌ آنها عقول‌ مجرّده‌ و مفارقه‌ گفته‌اند؛ چهار ملک مقرب جبرائیل‌، اسرافیل‌، میکائیل‌ و عزرائیل‌ به واسطة‌ فیض‌ از ذات‌ اقدس‌ حضرت‌ احدیت،‌ اشراف به‌ تمام‌ عوالم‌ دارند.


میکائیل‌ در تمام‌ لحظات عالم‌ دهر و زمان‌، تمام‌ عوالم‌ را روزی‌ میدهد. رزق‌ روحانی‌، معنوی‌، صوری‌، ذهنی‌، مادی‌ و طبیعی‌ به‌ دست‌ اوست‌؛ البتّه‌ عمل‌ آنها از خدا جدا نیست‌، خداوند روزی‌ دهنده از دریچه‌ و آئینه‌ و شبکة‌ وجودی‌ این‌ ملک‌ مقرب می باشند‌. روح القدس یا جبرائیل‌ در زبان عبری به معنای مرد خدا است و به‌ کائنات‌ علم‌ و شعور افاضه‌ میکند. فرشته وحی، امین وحی، عقل اول، ناموس اکبر، روح اعظم یا عالمِ امکان‌ نام های دیگر ایشان است.

اسرافیل‌ واژه ای عبرانی مرکب از  اسراف به معنی بنده و ایل، به معنی خداوند می باشد. وظیفه‌اش‌ بسط‌ عالم‌ حیات‌ و زندگی‌ است‌. در حقیقت زندگانی‌ و حیات‌ کرات‌ آسمانی‌، عالم‌ ماده‌، عالم‌ برزخ‌ و قیامت‌، زندگی‌ طبع‌، نفس‌ و عقل‌، زندگی‌ و حیات‌ سراسر موجودات‌، نباید تصور شود که‌ معنای‌ حیات‌ همانست که ما می پنداریم‌! بلکه‌ در هر لحظه‌ و در هر آن‌، حیات‌ جدید و حیات‌ بعد از حیات‌ و حیات‌ مداوم‌ می بخشد، چون‌ دم‌ کورة‌ که‌ پیوسته‌ به‌ آتش‌ دم‌ میدهد تا خاموش‌ نگردد! عزرائیل‌ مأمور مرگ‌ و قبض‌ ارواح‌ است‌ نسبت‌ به‌ تمام‌ موجودات‌، آن‌ هم‌ نه‌ تنها یک‌ مرگ‌ معمولی‌ و عادی‌، بلکه‌ در هر لحظه‌ حیاتی‌ را میگیرد و مرگ‌ پدید می‌آورد. ما در هر لحظه‌ موت‌ و حیاتی‌ داریم‌. این‌ خَلع‌ و لُبس‌ها، این‌ زندگی‌ها و مرگ‌های‌ مداوم‌ برای‌ یک‌ فرد در هر لحظه‌، برای‌ تکامل‌ و وصول‌ او به‌ معاد و حشر و لقاءالله‌ است!