شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

اهلیت یا خویشاوندی

کلمات کلیدی :

 

 

گفت: ای معلم چه چیز واجب است که انجام دهم تا بر حیات جاودانی کامیاب شوم؟ فرمودند: چگونه در کتاب نوشته شده؟ او در پاسخ گفت: دوست بدار پروردگار خود را و خویش خود را، دوست بدار خدای خود را بالاتر از هر چیزی به تمام دل و خرد خود، خویش خود را مانند خودت دوست بدار. یسوع مجدد فرمود: به درستی که من تو را می گویم برو و اینچنین کن، حیات جاودانی تو را خواهد بود. آنگاه شاگرد گفت: خویش من کیست؟


یسوع گفت: مردی از اورشلیم فرو شده بود تا برود به سوی اریحا. دزدان این مرد را در راه گرفتند و زخمش زدند و برهنه اش کردند و او را مشرف به موت گذاشتند. اتفاق افتاد که کاهنی از آنجا گذر کرد. چون آن زخم خورده را دید بدون اینکه سلام کند از کنار او روان شد شخص لاوی نیز مانند او گذر کرد، بدون اینکه سخن گوید. اتفاق افتاد، مردی سامری نیز گذر کرد، چون آن زخم خورده را دید، بر او مهربانی کرد، از اسب پیاده شد، زخم های او را شست و روغنی بر وی مالید و بر اسب خود سوارش کرد. به منزلی رسید چون بامدادان بر خاست گفت که به این مرد توجه کنید و من تو را هر چیزی می دهم. بعد از آنکه چهار پارچه از طلا به آن بیمار به جهت صاحب منزل تقدیم نمود گفت: آسوده باش زیرا من برمی گردم به زودی و تو را به خانه ی خود می برم پس یسوع به آن شاگرد فرمود: به من بگو کدام یک از آن ها خویش او بودند؟ جواب داد: آنکه اظهار مهربانی کرد. یسوع فرمود: به تحقیق که پاسخ به صواب دادی، پس برو و چنین کن!