شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

من هم باید زندگی کنم!

کلمات کلیدی :

 

 

 وقتی مریض میشم پیش یه دکتر خوب میرم. خوب دکترا باید زندگی کنن. بعدش به داروخانه میرم، آخه داروچی هم باید زندگی کنه. بعدش میرم خونه با خیال راحت داروها رو بیرون میارم و میریزمشون تو توالت! چرا !؟ خوب چـرا نداره. منم باید زندگی کنم دیگه.


در حقیقت بهترین آدمهـای زندگی شما آنهایی هستند که چایتان پیش آنها یخ کرده است. به کسی اعتماد کنید که بتواند سه چیز شما را تشخیص دهد: اندوه پنهان شده در لبخندتان را، عشق نهان در عصبانیتتان را و معنای حقیقی سکوتتان را.