شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

درس هایی از کرکس، خفاش و زنبور

کلمات کلیدی :

 

اگر کرکسی را در جعبه ای بزرگ و جادار قرار دهید، حتی اگر سقف آن کاملاً باز باشد، نمی تواند پرواز کند، انگار در دام افتاده است! این پرنده برای پرواز کردن احتیاج به فضای باز دارد تا ابتدا مسافتی را دویده و سپس به پرواز در آید. کرکس برای شتاب گرفتن نیاز به فضا دارد در غیر این صورت مجبور است روی زمین بماند حتی اگر در قفسی بدون سقف باشد. خفاش ها هم فقط وقتی که رو نقطه بلندی قرار داشته باشند، می توانند پرواز کنند، حتی اگر ارتفاع کم باشد. اگر خفاشی را روی زمین بگذارید.، حتماً با یک درخت یا هر مانع دیگری برخورد خواهد کرد. اگر زنبور را در یک لیوان بلور قرار دهید، تا آخرین صدای وزززز در آن خواهد ماند و هرگز راهی برای خروج از این قفس شیشه ایی پیدا نخواهد کرد مگر این که پرواز به صورت عمودی را یاد بگیرد. شاید این قسم حقایق برای ما جالب باشد و حتی خنده دار باشد. انسان هایی وجود دارند که مثل کرکس ها، خفاش ها و یا زنبورها عمل می کنند. این افراد با تمام قدرت، با موانع و مشکلات مبارزه می کنند و سرانجام خسته و ناامید می شوند در حالی که، راه نجات درست بالای سرشان قرار دارد!