شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

نیکوس کازانتزاکیس : بلوغ صبورانه

کلمات کلیدی :

  

 

در دوران کودکی، پیله کرم ابریشمی را بر روی درختی یافتم، درست هنگامی که پروانه خود را برای خروج از پیله آماده می ساخت. اندکی منتظر ماندم، اما سرانجام چون خروج پروانه طول کشید تصمیم گرفتم این فرآیند را شتاب بخشم. با حرارت دهان به گرم نمودن پیله مشغول شدم تا این که پروانه خروج خود را آغاز کرد. اما بال هایش بسته و اندکی بعد مرد! کازانتزاکیس می گوید: بلوغی صبورانه با یاری خورشید لازم بود، اما من زمانی که کودک بودم، انتظار کشیدن را نمی دانستم. آن جنازه ی کوچک تا به امروز، یکی از سنگین ترین بارها، بر روی وجدان من بوده است. اما همان باعث شد درک کنم که یک گناه حقیقی وجود دارد، فشار آوردن بر قوانین بزرگ کیهان!


اگر پوسته تخم مرغی که ترک خورده و جوجه میخواهد سر از تخم بیرون آورد به شکستن آن کمک کنید یقین بدانید پس از مدتی جوجه بیمار خواهد شد. بگذارید فرزندانتان زمین بخورند تا تجربه کنند اینقدر آنها را یاری نکنید. هیچ وقت نگران شکست ها ی فرزندان خود نباشید، چرا که شاید همان شکست در حقیقت ره گشای موفقیت و درخشش او باشد. هیچ گاه بار مسئولیت کسی را به دوش نکشید. جلوی تحقیر شدن او را نگیرید. آسیب های او را به جان نخرید. بگذارید تا همین فشارها موجب شکوفایی او شوند. گاه تنها تماشا کردن این صحنه ها کافی است.بر خود خواهی های خود غلبه کنیم بر حس مالکیت خود بر طمع خود بر زیاده خواهی ها و عواطف آسیب رسان خود مسلط شویم و دریچه های خیر را به روی فرزندانمان بگشاییم.