شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

علاقه به کار

کلمات کلیدی :

 

در داستان زندگی به کاری مشغول شوید که به آن علاقه دارید یا به آنچه که تاکنون مشغولید علاقه مند شوید. روزی از فرمانروایی پرسیدند: تو که چند سال پیش پینه دوزی بیش نبودی چطور به فرمانروایی رسیدی؟!  گفت: در حقیقت من فقط پینه دوز خوبی بودم!