شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

لیندا کیانی : شهرزاد برای سلطان قصه گفت

کلمات کلیدی :


هزار و یک شب تمام، شهرزاد برای سلطان قصه گفت. قصه ها و متل ها. از سندبادهای بحری بگیر تا غول ها و دیو ها و گنج ها و کشتی ها و دریاها. قصه ها می گفت تا سلطانی از جانش بگذرد. هزار و یک شب، هزار و یک افسانه گفت. زنی که جانش در دستان سلطان بود. یکی گفته بود سلطان از بی وفایی زنان در خشم بود. یکی گفته بود سلطان هر شب زنی را به تیغ جلاد می سپرد و یکی گفته بود تنها و تنها افسانه ها حریف سلطان شدند. مردی که قصه دوست داشت. اسب و آبنوس و علی بابا و چهل دزد را دوست داشت و داستان شبهای شیراز و روزهای بصره و جنگ های بغداد خوابش را شیرین میکرد.


پس در حقیقت به حیله ی زنی گرفتار شد. به قصه گوش داد. هزار و یک شب به هزار و یک افسان. و وقتی چشم باز کرد پدر دو بچه بود و گرفتار عشق شهرزادش. هزار و یک شب تمام، شهرزاد برای سلطان قصه گفت. هزار و یک شب تمام، زنی قصه می گفت، داستان می نوشت و تو می خواندی و نمی دانستی قصه ها خود، قصه اند و آنکه دو هزار سال پیش شاید اولین قصه های هزار افسان را نوشت فقط برای خفتن تو داستان نگفته بود.