شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مارک ترنر : مراسم

کلمات کلیدی :

 

 

او را از زمانی که دختر خیلی کوچکی بود می شناخت. زیباترین دختر دنیا بود و وی عمیقا دوستش داشت. روزگاری پدرش بت دختر بود. اما حالا مرد دیگری دارد، دختر را از دست پدرش می گرفت. با ملایمت گونه های دختر را بوسید، لبخند زد و دست او را به دست داماد داد.