شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟

کلمات کلیدی :

 

از دختر یکی از دوستام پرسیدم که وقتی بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟ نگاهم کرد و گفت که میخواد سناتور بشه.  دوباره پرسیدم که اگه سناتور بشی اولین کاری که دوست داری انجام بدی چیه؟ جواب داد: به مردم گرسنه و بی خانمان کمک میکنم.  بهش گفتم: نمیتونی منتظر بمونی که وقتی سناتور شدی این کار رو انجام بدی، میتونی از فردا بیای خونه ی من و چمن ها رو بزنی، باغچه ها رو وجین و پارکینگ رو جارو کنی.


اونوقت من به تو 50 دلار میدم و تو رو میبرم جاهایی که بچه های فقیر هستن و تو میتونی این پول رو بدی بهشون تا برای غذا و خونه جدید خرج کنن. مستقیم توی چشمام نگاه کرد و گفت: چرا همون بچه های فقیر رو نمیبری خونه ات تا این کارها رو انجام بدن و همون پول رو به خودشون بدی؟ با لبخند بهش نگاهی کردم و گفتم به دنیای سیاست خوش اومدی!