شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

حسن مرادی : دلم ترک خورد و آهسته شکست

کلمات کلیدی :

 

صبح خنده را بر لبان افق دید و پرسید چه خبر؟ خورشید در طلوع خود از ماه؛ پرسید چه خبر؟ غنچه در شکفتن سحری خنده کرد و پرسید چه خبر؟ باغ از پرنده پر شد. بلبل به کلاغ رو زد؛ چه خبر؟ بید و صنوبر باغ از گرگ و شغال؛ با خمیازه پرسیدند چه خبر؟


کارشناس: گفت ننویس کاغذ گران است. در کارگاه ما نمی شود خواند. نویسنده رفت. کارشناس گفت: نوشته خودم را وقت خواندن ندارم! نوشته دیگران را در کارگاه قصه و داستان بخوانیم، چرا؟ نویسنده برود بر نگردد.

نویسنده میوه فروشی رفت و برگشت! نویسنده قصابی رفت برگشت!؟ نویسنده به نانوایی رفت. برنگشت.