شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ویرانه های دل را به باد می سپارم

کلمات کلیدی :

  

 

ما بین این همه داستان، جهان با این همه عظمت و بزرگی، دنیای قشنگ و زیبایی است، اما آدمها مثل رودخانه های جاری اند. زلال که باشی سنگ هایت را می بینند، بر می دارند و نشانه می روند درست به سمت خودت! با این وجود باز هم زلال باش. این است فرق رودخانه و مرداب. روشن باش، دوباره خواهی رویید.


از سخنان تلخ و گاهی پذیرش حقیقت، خواهی رنجید. برگ دیگری از زندگی را ورق خواهی زد. نیست زندگی افسانه. آدمیزاد، غرورش را خیلی دوست دارد، نگیرید آنرا از او، حتی به امانت نبرید، ضربه ای هم نزنیدش به عذاب، چه رسد به شکستن یا له کردن آن. آدمی غرورش را بیشتر از تمام داشته هایش دوست می دارد، حالا ببین اگر خودش، غرورش را به خاطر تو، نادیده بگیرد، چه قدر دوستت دارد. این را بفهم آدمیزاد!