شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

امیر مولایی : یعنی چه کار می کنی؟

کلمات کلیدی :

 

برای یک ویراستار کاری سخت تر از این نیست که خودش کتابی بنویسد چون تا بفهمند ویراستاری، هر طور شده ایرادی از کارت می گیرند و می گویند: خودش هنوز بلد نیست درست بنویسد! دوم اینکه اگر بخواهی کتاب ملال آوری درباره دستور خط و الف مقصوره و این قبیل چیزها بنویسی که خب هر کدام را هزار بار گفته اند و هزار و یکمی هم چیز دندان گیری از آب در نمی آید.


در حقیقت گزارش محسن باغبان از ویراستاری داستان دیگری است. او سفره دلش را باز کرده و کتابی نوشته همه فن حریف؛ شرحی از کار ویراستار به دست داده، در خلال آن از تجربه های خودش گفته، شماری خاطره شیرین چاشنی کار کرده و حتی در یکی دو فصل غلط نویسی هم کرده که موجب ترک عادت خواننده فارسی نشود؛ البته از روی عمد و درست نویسی این قسمت ها را در پایان همان بخش آورده؛ و کلی پند و اندرز هم داده است که باید چگونه زیست! در کل، حرفی را ناگفته نگذاشته و شاید به قول خودش، سرانجام کار توانسته باشد جواب بلند بالایی به این سئوال داده باشد که "ویراستاری یعنی چه کار می کنی؟"

محسن باغبان : مصایب آقای ویراستار