شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کیک خوشمزه درست می کنم؟!

کلمات کلیدی :

 

دختری به مادرش می گوید چطور همه چیز برای من اشتباه پیش می آید؟ او در امتحان ریاضی رد شده و اخیرا نامزدش هم او را رها کرده بود! در اوقاتی چنین غمناک، مادر دقیقا می دانست چه چیز دخترش را دلخوش می کند. دخترش را در آغوش کشید و آماده اش ساخت برای قبول حقیقت و توضیح مطالبی. او را به آشپزخانه برد در حالی که دختر تلاش می کرد لبخند بزند. مادر وسایل و مواد لازم را آماده کرد، و دخترش مقابل او نشست و در فکر فرو رفت، مادر پرسید: عزیزم یه تکه کیک می خوری؟ و دخترش پاسخ داد، بله مامان! تو که می دونی من چقدر کیک دوست دارم!


مادر : بسیار خوب، مقداری از روغن کیک بخور. دختر با تعجب جواب می دهد: چی؟ نه ابدا! مادر دوباره پرسید : نظرت در مورد خوردن دو تا تخم مرغ خام چیه؟ در مقابل این حرف مادر، دختر جواب می دهد: شوخی می کنید؟ مادر : یه کم آرد؟ دختر : نه مامان مریض می شم! مادر جواب داد: همه اینا نپخته هستند و طعم بدی دارند اما اگه اونا رو با هم استفاده کنی، اونوقت یه کیک خوشمزه رو درست می کنیم. خدا هم همین طور عمل می کنه! هنگامی که ما از خودمون می پرسیم: چرا او ما رو در چنین شرایط سختی قرار داده، در حقیقت ما نمی فهمیم با تمام این وقایع چه چیزی را به ما میخواهد ببخشد. فقط او می داند. نخواهد گذاشت که ما شکست بخوریم. نیازی نیست ما در عوامل و موقعیتهایی که هنوز خامند فرو رویم. به خدا اعتماد کنیم و چیزهای فوق العاده ای را که به سوی ما می آیند را ببینیم. به این زودی نگو نمی فهمم،نگو دیره!