شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دوست و معنای زندگی

کلمات کلیدی :

 

آیا شما دلتان نمی خواست دور و برتان پر از آدم های مختلفی بودند که از هر کدامشان چیزی یاد می گرفتید؟! بعضی وقت ها همین آدم ها سکوت می کنند، همان هایی که هر روز به آنها سر می زنید. حرص تان نگیرد از این سکوت. بهتر است قدری روی واژه هایتان نمک بپاشید! شوخ طبعی یکی از روش های موثر برای مقابله با عواطف منفی؛ خشم و افسردگی است. در حقیقت با این روش باید به آنها نشان دهید که زندگی را نباید خیلی جدی گرفت. واقعاااااااا!


دوستان مختلف آدم را متعادل می کند. البته داشتن یک دوست صمیمی؛ کسی که یقین کنید خواهر و برادری است که خودت انتخابش کرده ای از بهترین داشته های دنیاست، داشتن دوستان متعدد با عقاید مختلف، کمک زیادی به رشد شخصیت و متعادل شدن رفتار ما می کند. دوست از معدود چیزهایی است که کهنه اش از نواش بهتر است. حتی اگر می خواهید دوست تازه انتخاب کنید این انتخاب را از میان دوستان قدیمی تان انجام دهید.

اگر تنها یک دوست صمیمی داشته باشیم او مرتب همه ی کارهای شما را تایید می کند. درست یا نادرست، کم و بیش نظری مخالف با نظر شما ابراز نمی کند و عقیده شما را به چالش نمی کشد، اما وقتی دوستان متعددی داشته باشیم زیاد تایید و تشویق نمی شویم، مجالی داریم برای فکر کردن، که چرا من اینطور فکر می کنم. اتفاقات خوب دنیا هم بعد از تفکر کردن رخ داده است.

هر آدمی نکته تازه ای برای آموختن دارد. ذهن ما مثل یک انبار پر از وسایل جذاب است. تا کنکاش نکنیم، داخلش را نگردیم، با افکار متفاوت مواجه نمی شویم. فقط باید به چالش کشیده شویم تا بگردیم و آنها را پیدا کنیم. داستان اش هم که یادتان هست. لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان. هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم.

آلفرد آدلر معتقد است؛ انسان بودن به معنای رنج بردن از احساسات حقارت نفس و میل کردن به احراز موقعیت ها و حالت های عالی برتری جویی است. از دیدگاه او منشاء روانی تمام ادبیات تخیلی، قصه ها، حماسه ها، رمان ها، روایت های افسانه ای و اساطیر؛ مردم از راه سازش و میانجیگری موفق می شوند که از بند حقارت نفس خلاصی یابند. او بر این باور است، آثار رمان نویس، درام نویس و شاعر، فرآورده الهام است؛ تلاشی است برای اصلاح وضع تا تعادلی را که به مخاطره افتاده، دوباره برقرار سازد.