شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

امین محمدپور : دو سال خدمت؛ سی سال خاطره

کلمات کلیدی :

 

خدمت سربازی از اتفاقاتی است که احتمالا هر پسر جوانی تجربه می کند. با وجود این خیلی ها هم به دلایل مختلف از این دو سال (زندگی خاص!) معاف می شوند و برای خیلی ها دوران خدمت به راحتی آب خوردن می گذرد. بین افرادی که به سربازی رفته اند یک جمله معروف وجود دارد، سخت و آسان بودن خدمت به این بستگی دارد که در چه نهادی خدمت کنید؛ نیروی انتظامی، ارتش یا سپاه.


بیشتر مردان خاطرات دوران خدمتشان را به خوبی به یاد دارند. هر جا بحث از سربازی باشد نحوه خدمت خود را برای دیگران تعریف می کنند، آن هم با جزئیاتی که بعضی وقت ها باعث می شود تا شنونده انگشت حیرت به دندان بگزد. به همین می گویند یک مرد می تواند 2سال خدمت کند و 30 سال آن را برای دیگران تعریف کند، بدون یک مورد خاطره تکراری. آنها معمولا برای رسیدن به آخرین روز 21 ماه خدمت دائم دلهره دارند که مبادا به خاطر اضافه خدمت، کارت پایان خدمت دیرتر به دستشان برسد؛ کابوسی که از روزهای قبل از سربازی با آنها هست.

از مهم ترین مزایای سربازی سحر خیزی و تنظیم دقیق زمان خواب است. بعد از خدمت بدون اینکه کسی آنها را بیدار کند سر ساعت 5 بیدار می شوند. آنها ابتدا در روزهای اول اعزام خیلی پشیمان هستند که چرا دفترچه سربازی را پست کرده اند اما بعدا به پادگان و محیط آنجا وابسته می شوند؛ مخصوصا به هم خدمتی ها، طوری که در روز آخر با چشمان اشک آلود از هم وداع می کنند.