شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

عشق یک کلمه است اما یک دنیاست

کلمات کلیدی :

مارابل مورگان : زنان بدانند دختران بخوانند اینجا

فرهنگ روستا با شهر قدری تفاوت دارد. باور می کنید من هرگز حرف دلنشینی از همسرم نشنیده ام. یادم می آید، روزی بیمار بودم، شوهرم راننده موتور سیکلت بود؛ از موتورش براى‌ حمل و نقل کالا در شهر استفاده مى‌کرد، براى اولین بار مرا سوار موتورسیکلت خودش کرد. من با احتیاط سوار موتور شدم و از دست پاچگی و خجالت نمی دانستم دست هایم را کجا بگذارم. ناگهان شوهرش گفت: مرا بغل کن.


پرسیدم: چه کار کنم؟ و وقتی متوجه حرف شوهرم شدم؛ صورتم سرخ شد، با خجالت کمر شوهرم را بغل کردم. کم کم اشک صورتم را خیس کرد. به نیمه راه که رسیدیم از شوهرم خواستم به خانه برگردیم، شوهرم با تعجب پرسید: چرا؟ داریم به بیمارستان می رسیم. جواب دادم: دیگه لازم نیست، بهتر شدم. سرم درد نمی کند. آن روز شوهرم مرا به خانه رساند ولى هرگز متوجه نشد که گفتن همان جمله ى ساده ى مرا بغل کن چقدر احساس خوشبختى در وجود من آفرید. گاهی تنها دو کلمه معجزه میکند؛ دوستت دارم رو میگم. چیزی که وجود من ارزویش را داشت.

باربارا  دی  آنجلیس : عشق و شور زندگی اینحا