شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

چهارشنبه سوری

کلمات کلیدی :

 

یادمان باشد که برافروختن آتش در شامگاه بهرام شید، یادآوری داستان پاک زیستن سیاوش است تا بیاموزاند به ما نیز پاک زیستن را. در افسانه های شاهنامه آمدست پس از اینکه سیاوش مادر خود را از دست می دهد، پدر او کی کاووس شاه، با زنی به نام سودابه ازدواج می کند، سودابه بعد از اینکه سیاوش را می بیند، دلباخته او شده و به بهانه ی  به ازدواج درآوردن دختر خود با سیاوش، دختر شوهر قبلی خود، سیاوش را به شبستان فرا می خواند و در نتیجه قصه ی یوسف و زلیخا، پیش می آید.


شاه که از موضوع مطلع می شود با خشم از سیاوش توضیح می خواهد. سیاوش اعلام می دارد که بیگناه است و حاضر است برای اثبات بی گناهی خویش از آتش عبور نماید. آتش بزرگی مهیا شد و سیاوش با اسب سیاه خود شبرنگ به سلامت از آتش عبور می کند که به میمنت سلامتی و اثبات بی گناهی سیاوش، جشن بزرگی برپا شد و به مدت سه روز جشن ملی اعلام می گردد. در حقیقت داستان عبور از آتش سیاوش در بهرام شید (سه شنبه) آخر سال اتفاق افتاده است. بنابراین  ایرانیان، به یاد عبور پیروزمندانه سیاوش از آتش، شامگاه سه شنبه هر سال را با عنوان چهارشنبه سوری جشن گرفته و با پریدن از روی آتش، یاد و خاطره فرزند پاک ایران زمین سیاوش را زنده و گرامی می دارند.