شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

افلاطون : جمهوریت

کلمات کلیدی :

لالایی برای کودکان! اینجا

ما بدوأ تمثیلات و حکایاتی را به اطفال می آموزیم که عمومأ دروغ هستند هر چند حاوی بعضی حقایق می باشند اما طفل نمی تواند تمیز دهد که کدامیک کنایه است و کدام نیست؛ عقایدی که در این سن کسب می کند معمولأ پاک شدنی نیست و به همین علت باید سعی خود را بکار برد که اولین اشعاری که می شنوند زیباترین و مناسب ترین جهت تعلیم فضائل باشد.


دوره کودکی پایه ای است که شخصیت جوامع بعدی در آن شکل می گیرد. از ادبیات کودکان انتظار بیشتری وجود دارد چرا که برای انسانی کم تجربه می بایست عالیتر و سازنده تر باشد. با توجه به محدودیت ها و نیازهایی که کودکان در سنین مختلف دارند، هر آنچه خارج از برنامه درسی و آموزش مستقیم، هنرمندانه نوشته و تنظیم شود، ادبیات کودکان خوانده می شود و شروع آن از زمانی است که مادر برای طفل لالایی؛ آوای آرام بخش دل و جان می خواند.

نوع دیگری از ادبیات شفاهی کودکان، قصه های عامیانه ای است که مادر قبل از خواب برای کودک می گوید. در حقیقت قصه ها، متلها، افسانه پهلوانان و داستان های اسطوره ای و آثار ادبی فولکوریک ملل سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر رسیده و گاه از طریق داستان گویان از شرق به غرب رفته است.

به پاس تشکر از کلیه مادران و پدر ادبیات کودکان هانس کریستین اندرسن