شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

جمال میر صادقی : آرامش در، با، از نوشتن!

کلمات کلیدی :

 

بهترین تجربه از نوشتن تسکین خودم بوده است. تجربه نوشتن به من یاد داده که صبور و شکیبا باشم. به این دلیل از آغاز داستان‌نویسی، توانسته‌ام 31 نویسنده داستان‌نویس تربیت کنم. هرچند که بقیه را چرخ تاریخ به فراموشی سپرد، اما تعداد کسانی که در کلاس‌های داستان‌نویسی من، داستان‌نویس شده‌اند، زیاد است. آدم‌های صبورتر در عرصه نوشتن، توانستند خود را از آب و گل در آورند. به نظرم نوشتن چندان به استعداد ربط ندارد، بلکه بیشتر به صبوری ربط دارد.


داستان‌نویسی راه میانبر ندارد، باید مراحل آن را سپری کرد. زندگی من همیشه پر از رنج بوده است. وقتی به گذشته می‌اندیشم، می‌بینم که بسیار سختی کشیده‌ام تا به اینجا رسیده‌ام. این سختی‌ها باعث شد که در مراحل بعدی زندگی پیروز شوم. تجربه دیگرم این بود که آدم‌ها را بیشتر شناختم. در داستان‌نویسی با آدم‌ها سر و کار داریم، تجربه من از داستان، شناخت آدم‌ها بود که در زندگی قدری مدارا کردم و خشونت‌ها و خشم‌ها در من کم شد.

خلق بعضی از این آثار به خاطر نیاز درونی بود که من را وادار به نوشتن می‌کرد و جهان داستانی مرا شکل می‌داد. شاید یکی از خصوصیات من به عنوان نویسنده این باشد که تا بخشی از وجود خودم را در داستانی حس نکنم، هرگز آن را نمی‌نویسم. بعد از همه سال‌هایی که مشغول داستان نویسی هستم، در حقیقت به این نتیجه رسیده‌ام که انسان‌ها 2 دسته‌اند: دسته اول آن‌هایی که دوست دارند داستان بشنوند یا بخوانند و دسته دوم آن‌هایی که دوست دارند داستان بنویسند. آن‌هایی هم که از کودکی قصه یا افسانه شنید‌ه‌اند و دوست داشته‌اند بنویسند حتما داستان نویس می‌شوند.