شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

عرفان نظرآهاری‌ : دریای اندوه شدی ای عاشق

کلمات کلیدی :

 

عاشق گفت: خدایا راه های رسیدن به تو بسیار است، اما از هر راهی که می روم شلوغ است و پر هیاهو. من راهی خلوت می خواهم، راهی که هیچ کس در آن نباشد. راهی که فقط تو باشی و فقط من. خدا گفت: دو راه است که به ندرت کسی از آن می گذرد، یکی راه اندوه. اندوهی تلخ و اندوهی سخت و اندوهی سنگین و دیگری راه شادی. شادی شیرین و شادی سخت و شادی سنگین. کمتر کسی است که تلخی محض و شیرینی ناب را تاب بیاورد. زیرا که هر دو سختند و هر دو سنگین، تو کدام را می پسندی؟


عاشق گفت: من تلخی اندوه را می خواهم. خدا قطره ای اندوه به او داد و این گام نخستین راه شد. عاشق گفت: باز هم. و باز قطره ای و باز قطره ای و باز ... و نوشید و نوشید و نوشید. آن سان که دریا شد، دریای اندوه. خدا گفت: دریای اندوه شدی، ای عاشق، اما این دریا مهیب است. ماهیان خرد را توان آن نیست تا در آن شنا کنند. نهنگی باید تا در دریای تو غوطه بخورد. هزار سال گذشته است اما دریای اندوه عاشق همچنان بی نهنگ است.