شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دیوید گلدشتاین : تفکر خلاق

کلمات کلیدی :

ابوریحان بیرونی : روز بزرگداشت زن و زمین (سپندارمذگان)

بعضی ها ذاتا خلاقند بعضی های دیگر نه. هر کسی سبک و روش خودش را دارد،‌ خلاقیت با توجه به تفاوت شخصیت در افراد، متفاوت است. یکی از عوامل مهمی که روی خلاقیت تاثیر زیادی دارد درون گرایی در مقابل برونگرایی می باشد. فرد برونگرا با تعامل بهترین نوآوری ها را دارد در حالیکه فرد درونگرا بوسیله بازتاب آرام خود نوآوری می کند. اگر شما بشدت برون گرا هستید، یعنی وقتی که با دوستان خود صحبت می کنید از خلاقیت خود استفاده می کنید نه وقتی که در ماشین خود تنها هستید. ولی اگر فردی درونگرا باشید، وقتی که با مساله ای روبرو می شوید در همان لحظه چیز خاصی به ذهنتان نمی رسد ولی مثلا وقتی که صبح فردا درحال دوش گرفتن هستید یک راه حل فوق العاده سراغتان می آید. دانستن زمان خلاقیت مثل این است که ضربه ای به شما وارد شود و ذهنتان را روشن کند.


افسانه نیست؛ هر کسی می تواند خلاق باشد، اما واقعیت این است که قوه تصویرسازی بسیاری از افراد در ابتدای کودکی خاموش می شود. کودکی که آسمان را به رنگ بنفش نقاشی میکند فکر می کند زیباست، اما اگر کسی نقاشی اش را به باد انتقاد گرفته و مسخره کند، او دیگر به انگیزه و خلاقیت درونی خود اعتماد نمی کند.

اینکه شاعر یا نقاش نیستید، دلیل نمی شود که خلاق نباشید. به نظر می رسد که همیشه می دانید در موقعیتی که دیگران حرفی برای گفتن ندارند حرف درست را شما بزنید؟ پس شما نیز در زمینه ارتباط با دیگران خلاقیت دارید. مانند مربی باشگاه که قابلیت یک ورزش جالب و مفید را بوجود می آورد. این هم نوعی خلاقیت است. وقتی درحال غرق شدن هستید باید در جریان آب شنا کنید نه در آسمان. استراحت دادن به ذهن وقتی که در گیر یک مساله گیج کننده هستید باعث می شود که زمانی که سر کار خود بر میگردید راه حل های فراوانی به فکر شما خطور کند.

وقتی می شنوید که نویسندگان چقدر زمان برای کار خود می گذارنند؛ باعث می شود ظرفیت شما به همراه لذت بیشتر شود؛ تحت تاثیر قرار می گیرید. گرفتن روزی یک عکس و یا نوشتن چند سطر داستان یا چند خط در دفتر روزانه هم جزو خلاقیت به حساب می آید. خلاقیت یعنی کاری انجام دهید حتی چیدمان میز شام یا اتاق. به اتفاقاتی که در فیلم یا کتاب افتاده فکر کنید؛ از خودتان سوال بپرسید؛ منظور شخصیت داستان از گفتن جملاتش چه بود!؟ گاهی ما خلوتگاهی برای خود انتخاب می کنیم که پنجره ای رو به آسمان داشته باشد و سجاده حقیقت درون خود را باز می کنیم، هدف، گفتن چیزی است.