شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

لئو بوسکالیا : انعطاف پذیر بودن نشان ناتوانی نیست

کلمات کلیدی :

 

در عشق زیستن بزرگترین نبرد زندگی است. عشق بیش از هر تلاش انسانی دیگر، یا هر احساس عاطفی دیگر، نیاز به ظرافت، انعطاف‌پذیری، حساسیت، درک، پذیرش، شکیبایی و تحمل و دانش و قدرت دارد، چرا که عشق و دنیای واقعی چیزی را می‌سازند که به دو نیروی عظیم متضاد می‌ماند. بهار بود، لطیف!


زن و شوهری که زندگی آرام و بی دغدغه ای داشتند اما به خاطر بزرگنمایی و حساسیت بی مورد یک اختلاف سلیقه ی جزیی، چنان واکنش های سنگنی را نسبت به شریک زندگی خود نشان دادند که بعد از مدتی زندگی شیرین و آرام آنها به یک جهنم غیر قابل تحمل تبدیل شد. تابستان بود، گرم!

کسانی که ناتوان هستند بیشتر کارهای جزیی را بزرگ و پیچیده جلوه می دهند تا هم خود را توانا جلوه دهند و هم مانع حضور و پیشقدم شدن افراد واقعا توانا، برای انجام آن کار شوند. حقیقت این است که دلیل بیکاری بسیاری از آدم ها، سنگین گرفتن و سخت تصور کردن کارها و مشاغلی است که افراد عادی به راحتی آنها را با صرف حداقل وقت و انرژی انجام می دهند. پاییز بود، دل انگیز!

راه دیدن دنیا و مشکلات به همان صورتی است که واقعا هست. راه گول نزدن خودمان توسط ذهنمان. راه حل ها همین دوروبرها هستند، با بزرگ تر کردن مشکلات، راه حل های در دسترس را کنار نزنید و زندگی خود را از مشکلات لاینحل پر نکنید. به همین سادگی، کافی است بنشینید روی مبل و بچسبید به داستان ی، اجازه ندهید دست راستتان تکیه گاه چانه تان باشد! رنگ ها و کلمات حاوی بار مثبت هستند مثل سبز، دوستی، قرمز، عشق، آبی، محبت، زرد، افسانه، سیاه، اندوه، سفید ... زمستان بود، سرد!