شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

آلدوس هاکسلی : دنیای شگفت انگیز نو

کلمات کلیدی :

 

زندگی در سعادت محض، جایی که هیچ مریضی‌ای وجود ندارد، خدایی وجود ندارد تا مجبور باشی به اطاعت، پیری وجود ندارد مگر در زمان مرگ، تعلق و تعهدی وجود ندارد مگر روزی هشت ساعت کار، تفریحات در حد کمال، زندگی کاملا بر وفق مراد، جنگی نباشد و همه‌چیز در صلح خلاصه شود. دنیایی که شاید نهایت آمال یک انسان امروزی باشد در حقیقت زندگی در دنیایی با این همه آسایش مسلما در این روزگار آرزوی بسیاری از انسانهای کره خاکی باشد که آرمان‌ها را چیزی می دانند برای رسیدن به این اهداف و الا پشیزی هم نباید ارزش خارجی داشته باشند!


دنیای قشنگ نو شاهکار بی‌بدیل نویسنده‌ای است که برای دنیای فردای انسان بیش از امروزش نگران است. دنیایی که امروزی‌ها با توسعه وامدارانه اومانیستی و صنعتی در آن به دنبال مدینه فاضله‌ای هستند کاملا انسانی. دنیایی که در آن آدم‌ها اگر هم هستند باید کاملا در خدمت جامعه باشند، مرده یا زنده‌شان، آن هم نه آن طور که خودشان می‌خواهند، آن طور که دیگران می‌خواهند!

دنیای قشنگ نو داستان طنزی است تلخ از انسان‌هایی در دل فردا. داستان طنزی از آدم‌هایی که ماشین‌وار بازی می‌کنند، زمان می‌گذرانند، لذت می‌برند و خلاصه ماشین‌وار زندگی می‌کنند! داستان آدم هایی که دیروزها برایشان برنامه ریخته‌اند تا نیازی به فکر نداشته باشند؛ نیازی به فلسفه، به علم، هنر، افسانه و خیلی چیز‌های دیگر؛ چون هستند مهندسین احساسات و هنری که برایشان خوراک تهیه می‌کنند! داستان انسان‌هایی که نیازی به روح، استقلال و شخصیت واحد ندارند!

دنیای قشنگ نو داستان امروز است که در فردا روایت می‌شود. داستان روایی از یک فیلسوف آینده‌نگر که به مانند یک وحشی که آخر کار به جنگ این دنیای قشنگ نو می‌زود به یقه‌گیری از یک دنیای پسا پست مدرنیسم صنعتی رفته است!  انسان‌ها شاد و سالم هستند و زندگی مرفه و مجهزی دارند و صلح و دوستی همه جا را فراگرفته است، نیازهای انسان‌ها به سرعت برطرف و محرومیت و رنج تا کمترین سطح کاهش یافته، اما همه این‌ها به قیمت قربانی کردن هنر، دانش و مذهب به دست آمده است.

فقر و جنگ به کلی ریشه کن شده است و هر انسان با توجه به ویژگی‌های ژنتیکی، آموزش‌های مبتنی بر اصول روان شناختی و امکانات و داروهایی که دولت جهانی در اختیارش می‌گذارد کاملا احساس خوشبختی می‌کند و البته این دستاوردهای شگفت انگیز با نابودی عناصری به دست آمده که نقطه محوری هویت بشر امروزی را تشکیل می‌دهند.