شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دایانا کوپر : قدرت در دستان ماست

کلمات کلیدی :

کمتر حرف بزنیم؛ کمتر قضاوت کنیم

من نمی‌دانم، من اطلاع ندارم، من به اندازه کافی اطلاع ندارم، مطمئن نیستم، باید سئوال کنم، باید فکر کنم، من شک دارم، در این باره مطالعه نکرده‌ام، این شخص را فقط یک بار دیده‌ام و نمی‌توانم در مورد او قضاوت کنم، در مورد این فرد اطلاعات کافی ندارم، اجازه دهید در این رابطه سکوت کنم، فردا پس از مطمئن شدن به شما خبر می‌دهم، هنوز این مساله برای من پخته و سنجیده نیست و مشابه این عبارات در ادبیات عمومی ما، بسیار ضعیف است.


تصور کنید اگر بسیاری از ما اینگونه با هم تعامل کنیم، چقدر کار قوه قضائیه کم می‌شود. چقدر زندگی ما اخلاقی‌تر و چقدر جامعه تخصصی‌تر می‌شود. چه سکوتی برقرار می‌شود! شاید افسانه باشد اما همه به خود و برنامه‌های خود می‌پردازند و کمتر سراغ سر در‌آوردن از کارهای دیگران می‌روند؛ غیبت کم می‌شود و تهمت و توهین به حداقل می‌رسد. 

بسیاری از ما برای خود کم وقت می‌گذاریم و به بیرون از خود و توجه دیگران نیازمند می‌شویم. به همین دلیل، نمایش دادن در میان ما بسیار جاری است، چون در مورد خود نمی‌توانیم پنجاه صفحه بنویسیم، از انتقاد حتی انتقادی ملایم، خشمگین می‌شویم. چون احساسی بار می‌آییم، بنابر‌این ضعیف هستیم، اعتماد به نفسمان کم است. عموما ظاهر خود را می‌آراییم و باطن ما، سه قفله می‌ماند.

در برابر کم حرف زدن و کم قضاوت کردن، فکر و دقت قرار می‌گیرد. ارزش هر انسان مساوی با مقدار زمانی است که برای فکر، کشف خود و خلاقیت اختصاص می‌دهد. سکوت بهترین فرآورده کم قضاوت کردن است. در این مسیر، محتاج کتاب خواندن، گفت‌و‌گو و مناظره هستیم. با آگاهی و دانش می‌توان بهتر بود و به همین دلیل، در این داستان نیازمند آموزش هستیم. هر برگ درخت، هر سنگ روی زمین، هر ذره شناور در هوا و هر قطره اقیانوس یک کتاب است. دنیایی از رمز و راز است برای کسی که مصمم به خواندن و رمز گشایی آنها باشد. خواندن یعنی شجاعانه و بدون رد و تایید دنیای اطراف را دقیق شدن، یعنی رفتارها و حرکات و اتفاقات را به صورت دائم و لحظه به لحظه رصد کردن. اهل کتاب بودن را فراموش کنید، اهل خواندن باشید، در حقیقت اهل حضور بی قضاوت!