شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

باربارا دی آنجلس : لحظه های واقعی

کلمات کلیدی :

 

این کتاب را نوشتم چون به درس ها و یادآوری های آن برای خودم نیاز داشتم. نوشتم داستان زندگی من هم، همچون بسیاری از زندگی های دیگر به لحظه های واقعی بیشتری نیاز دارد. این کتاب را نوشتم چون به عنوان یک نویشنده میدانم که همیشه مقتدرانه ترین راه خودیابی سکوت بوده است. در حقیقت گوش سپردن به سکوت، نوشتن آنچه که میشنوم و دانستن این مطلب که عبارات جاری شده از درون من به روی کاغذ وسیله ای برای یادگیری خودم و سپس دیگران می باشد تا در صورت تمایل از آن برخوردار شوند ...


گاهی زمانی برای تعمق و دگرگونی فرا می رسد؛ این یکی از همان زمان ها برای من به شمار می رود. در طی چند سال گذشته، به موفقیت های دلخواه زیادی دست یافته ام. با مرد رویا هایم ازدواج کردم، یک زندگی عالی دارم و فرد متمولی هستم. ولی با تمام این اوصاف، وقتی از خود می پرسیدم: باربارا، آیا خوشحال و راضی هستی؟ در پاسخ دادن به خود میماندم. دوستان تماس می گرفتند و به خاطر موفقیت هایم یا ازدواجم به من تبریک میگفتند و همواره می شنیدم که باربارا، با داشتن این زندگی دیگر چیزی کم نداری و حتما باید خیلی خوشبخت باشی.