شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

آرامش درون

کلمات کلیدی :

 علیک بقلبک!

دختر جوانی از بزرگی پرسید می خواهم یک انسان والا باشم چه کار باید انجام دهم؟ خردمند پاسخ داد: از قلبت پیروی کن و هرگز از راهی که او نشان می دهد دور نشو. دختر از این جواب خیلی خوشحال شد و گفت: چقدر آسان! فقط باید به دنبال خواسته های دلم باشم. اما قبل از این که از جایش برخیزد خردمند ادامه داد: برای پیروی از قلبت، احتیاج به یک قانون قوی و سخت داری و باید زندگیت را فدا کنی!


گوش دادان به ندای قلب، در حقیقت یعنی تعهدی تزلزل ناپذیر با خود داشتن. یعنی در پی حکمت دل بودن و تسلیم شدن، و نباید به کم آن راضی شدن. گوش دادن به ندای قلب، قبل از هر چیز یعنی سخت گیری به خود و بعد از آن، دست نکشیدن از خواسته های اخلاقی خود. انسان که صرفا به هوش خود افتخار می کند، مانند محکومی است که به بزرگی سلولش می بالد.