شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

زندگی بدون بازگشت

کلمات کلیدی :

 

گفت: فرزندم؛ اگر راست بگویی، قسمتی از گذشته تو می شود. ولی اگر دروغ بگویی، آینده تو تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، پس دوری گزین از هر افسانه ای که تو را از هر واقعیتی دور می سازد. تو همیشه نمی توانی اتفاق های زندگیت را مهار کنی در حالی که همیشه می توانی واکنش خود را نسبت به آنها کنترل کنی. به ویژه اگر فراموش نکنی که هر سختی در دل خود بذری نهفته از منفعت دارد! بذری کوچک یا بزرگ!


سپس ماجرایی را برای من تعریف کرد: بعد از آزمایش های گوناگون، پزشکان تشخیص دادند که دختر یکی از دوستان من دچار عقب ماندگی ذهنی و مشکلات پزشکی دیگری است. با این وجود داستان خانواده کوچک آنها، تراژدی نبود. این جریان طی سال ها به او و همسرش آموخت که رویدادها تعیین کننده خوشبختی و موفقیت آنها نیستند، بلکه واکنش آن دو نفر نسبت به رویدادها نقش تعیین کننده ای دارد، سپس آنها حقیقت را پذیرفتند چرا که هیچ رخدادی صرفا بد نیست.

دختر آنها در مورد شیوه دوست داشتن و توجه کردن به دیگران چیزهایی به آنها آموخت که در هیچ کلاس و سخنرانی آموزش نمی دهند. آن چه در ذهن دختر آنها کم بود، در قلبش جبران شده بود! او به تنهایی به آنها محبت و شجاعت را آموخت؛ می توانید تصور کنید که چه شهامتی لازم است برای این که با دیگران فرق داشته باشید. پیام او مرا به این نتیجه رساند که بی جهت ذهن خود را با تفکرات وسواسی بی معنا و مزاحم درگیر نسازم و بیش از اندازه به دیگران اهمیت ندهم، خردمند کنترل کننده عواطف و هیجانات درون وجودش می باشد.