شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مایکل شوماخر : رمز موفقیت

کلمات کلیدی :

 

مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات اتومبیلرانی در دنیا اول شد. وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت: تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم!


پیوسته این پرسش در جامعه انسانی مطرح بوده و هست که علت موفقیت و پیشرفت چشمگیر بعضی انسانها در چیست و در مقابل چرا بسیاری از انسانها مشکلات عدیده ای را در زندگی خود پیش رو دارند؟ اینکه شرایط برای برخی روز به روز پیچیده تر می شود اما برای بعضی چنین نیست، به چه عامل یا عواملی بسته است. افراد موفق، انسانهایی هستند که با پرورش ویژگیهایی چون هدفمند بودن، مشارکت پذیری، توانایی ایجاد ارتباط با دیگران، انضباط، میل به موفقیت، سودآوری و اعتقادات درونی، پیوسته موجب پیشرفت در زندگی خود و درنتیجه جامعه و سازمانی که در آن زندگی و کار می کنند، می شوند.