شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

به نام جان آفرین

کلمات کلیدی :

هوالله 

کتابى است که آن را بر تو نازل کردیم تا مردم را به اجازه پروردگارشان از تاریکى‏ ها به سوى روشنایىِ، معرفت، عدالت و ایمان و در حقیقت به سوى راه تواناى شکست‏ ناپذیر و ستوده بیرون آوری. خدایى که آنچه در آسمان‏ها و زمین است، در سیطره مالکیّت و فرمانروایى اوست .


آگاه باشید، که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى‌شوند. همانان که ایمان آورده و پرهیزگارى ورزیده‌اند. در زندگى دنیا و در آخرت مژده براى آنان است. وعده‌هاى خدا را تبدیلى نیست؛ این همان کامیابى بزرگ است.

خداست آن ذات پاکی که آسمانها را چنان که می نگرید بی ستون برافراشت، آنگاه بر عرش قرار گرفت و خورشید و ماه را مسخر اراده ی خود ساخت که هر کدام در وقت خاص خود به گردش درآیند، امر عالم را منظم می سازد و آیات را با دلایلی مفصل بیان می دارد، باشد که شما به ملاقات پروردگار خود یقین کنید.